Program "Dobry Start"

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Sprawdź jak otrzymać 300 zł na wyprawkę dla każdego dziecka.

Zgodnie z opublikowanym 8 maja 2018 projektem rozporządzenia w programie „Dobry start” rodzice i opiekunowie każdego ucznia czy uczennicy dostaną po 300 zł na dziecko.

Wnioski o wypłatę 300 złotych na wyprawkę szkolną — podobnie jak w przypadku 500 plus — będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia w urzędzie lub drogą pocztową.

Jak podaje MPiPS, w przypadku prawidłowego wypełniania wniosku wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września. Obsługa programu „Dobry start” zostanie powierzona gminom lub powiatom w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Więcej informacji wkrótce.

DS prezentacja 06 06